שלב א' - בחירת עיצוב 50%

תל אביב

מילאנו

טוקיו

ניו יורק